Oud-katholieke kerk dienstbaar zijn aan mensen

Bij aanvang van het gesprek is pastoor Joop Albers net terug van het luchthavenpastoraat op Schiphol, waar hij een deel van zijn werktijd doorbrengt. Daarnaast is hij pastoor van de Oud-Katholieke kerk in de Breedstraat. Dat is best bijzonder, als je weet dat pastoor Albers opgroeide in de Hervormde kerk en daarna anglicaans werd, met zijn Engelse vrouw. ‘Ik bewaar goede herinneringen aan mijn hervormde opvoeding, maar ik voelde me toch meer thuis bij de anglicaanse traditie. Daarna ben ik in de Oud-Katholieke kerk ‘ingegroeid’, zo kun je dat wel zeggen. Het zijn andere tradities, maar ze hebben veel van elkaar. Die uitwisseling werkt prima.’

Spaatje dieper

Het werken in de kerk is hem op het lijf geschreven. ‘Voor mijn werk ben ik vaak met mensen in gesprek. Daar is veel behoefte aan, dat merk ik op Schiphol, maar ook hier in de kerk. Dat het ergens over gaat, een spaatje dieper, praten over zingeving, over levensvragen, dat vind ik er zo mooi aan. Bij de binnenkant van mensen terechtkomen is het mooiste wat er is. Er is geen mooier cadeau dan de mens zelf. Als je je ervoor openstelt, gebeuren er hele bijzondere dingen.’ ‘Soms krijg ik weleens de vraag waarom ik dit eigenlijk doe, waarom ik de tijd neem om te luisteren. Dan zeg ik: God houdt van jou, en daarom ben ik hier. Dat verrast vaak, zo’n antwoord verwacht bijna niemand. Het betekent vaak een opening naar gesprek. Ik ben benieuwd naar de ander, naar wat geloven voor mensen betekent.’ ‘Soms is de vraag naar wat geloven voor iemand betekent een kapstok voor mensen om met elkaar in gesprek te raken. Zo zat ik eens met een Jood en een Moslim aan tafel die rond die vraag uitgebreid met elkaar kennismaakten. Zonder die aanleiding waren ze nooit met elkaar in gesprek geraakt. Die verbinding was heel bijzonder!’

Werken aan vriendschap

Pastoor Albers maakt deel uit van de Raad van Kerken, landelijk en plaatselijk. ‘Oecumene betekent streven naar eenheid tussen religies. Voor mij is het geen overleg tussen kerken, maar werken aan vriendschap. Als je elkaar als vrienden ziet, kan er heel veel, dan kun je elkaar verrijken. Precies waar religie in mijn ogen voor bedoeld is. Respect voor iedereen, dienstbaar zijn aan elkaar, een luisterend oor met echte aandacht – daar draait het volgens mij allemaal om. Ik heb het mooiste werk van de wereld!’

 Wat is de Oud-Katholieke kerk? De oudkatholieke kerk baseert zich op de leer en het leven van de kerk van de eerste tien eeuwen. De ontwikkeling binnen de rooms-katholieke kerk met een groeiend pauselijk gezag werd door de oudkatholieke kerk afgewezen, maar heeft ook de beslissingen van de Reformatie niet gevolgd. Vandaar de naam 'Oud-Katholiek'; 'oud' betekent hier niet 'ouderwets', maar trouw aan de oorsprong.

Bron: www.okkn.nl