De Enkhuizer Sjappetouwtjes

Vrolijke en kleurrijke zangers van liedjes over de zee, zeeman, visserij en VOC

Wij zijn een vrolijk en kleurrijk (zang)gezelschap uit VOC- en visserijstad Enkhuizen, dat in 1999 werd opgericht door een groep liefhebbers van zeemansliedjes en shanties.

Ons koor telt momenteel zo’n 25 zangers en begeleidende muzikanten, met instrumenten als accordeon, trekzak, mondharmonica, cajun (drumbox) en gitaar/banjo/ukelele. We hebben in ons midden ook een pr aatjesmaker, die op een leuke en interessante manier het publiek informeert o ver:

• enerzijds de liedjes die we zingen, en

• anderzijds de zeilvaart- en visserijhistorie van Enkhuizen.

Hij legt dan tevens uit wat ‘sjappetouwtjes’ zijn: ruw, ongemanierd, onverschillig en slecht gekleed volk, dat in de 17e eeuw de V OC-schepen naar Oost-Indië bemande.

Sinds de oprichting hebben we ons door onze r epertoirekeuze, zang en presentatie en de vertelsels van onze praatjesmaker ontwikkeld tot een koor dat overal waar zij optreedt wordt gewaardeerd. Wij zijn lid van de overkoepelende organisatie Shanty Nederland.

Ons repertoire

Als nazaten van de Enkhuizer vissers en VOC-matrozen varen wij, net als onze voorvaderen, met ons schip (een kruising t ussen een botter en een VOCvaartuig) de ‘hele wereld’ rond. Niet om te vissen of specerijen op t e halen, maar om te zingen.

We hebben een ruim repertoire van nederlands- en engelstalige liedjes, die direct of indirect te maken hebben met de zee, de zeeman, het zeeschip , de VOC en de visserij.

Het bijzondere aan ons repertoire is dat wij, naast de meer of minder bek ende shanties en zeemansliedjes, tevens een aantal nummers van componisten/ tekstschrijvers zingen over het vissen op de Zuiderzee en het v aren door de VOC naar Oost-Indië (Enkhuizen was namelijk ooit een bloeiende V OC- en visserijstad).

Met onze liedjes en praatjes laten wij de zeilvaart- en visserijhistorie van o.a. havenstad Enkhuizen herleven!

Ons optreden

De wijze, waarop wij ons repertoire uitvoeren is uniek door o.a. de manier waarop onze praatjesmaker onze liedjes introduceert bij het publiek (zie de vetgedrukte tekst hierover aan het begin van dit informatiebulletin). Mede daardoor wonnen wij de afgelopen jaren o.a. de ‘Gouden Zuidwester’ (tweemaal) en de ‘RABO-Bankpublieksprijs’ op het shantyfestival te Wijk bij Duurstede en veroverden wij in 2014 tijdens de ‘Bot terdagen’ in Elburg de felbegeerde ‘Gouden Boei’. Dit laatste gebeurde omdat wij volgens de vakjury het koor met de meest overtuigende muzikale performance en de beste podiumpersoonlijkheid waren. De Elburgse juryleden complimenteerden ons voor:

• de originaliteit van ons repertoire,

• onze kleurrijke uitstraling,

• onze boeiende presentatie en

• het verhaal waarmee onze praatjesmaker ons koor en onze liedjes inleidt bij het publiek.

Wij worden gevraagd voor optredens in geheel Nederland en treden gemiddeld zo’n 23 keer per jaar op.

Onze website

Op onze website www.sjappetouwtjes.nl vindt u uitgebreide bijzonderheden over en diverse foto’s (genomen tijdens recente optredens) van ons koor.

Inlichtingen en boekingen

Verdere informatie over ‘De Enkhuizer Sjappetouwtjes’ kunt u verkrijgen bij onze PR-man Jan Belier, tel. 075-6158533 of 06-10621774. Voor boekingen kunt u terecht bij Kees Prins, tel. 0228-563498 of 06-22284325 (bij geen gehoor: Jan Belier, zie boven). Ons e-mailadres luidt: info@sjappetouwtjes.nl