75 jaar KNRM reddingstation Enkhuizen

Deze maand bestaat het Enkhuizer reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) precies 75 jaar! Een voor KNRM begrippen relatief jong station dat in die afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de drukste reddingstations van Nederland!

Schone kleren en onderdak

Het idee tot het oprichten van een reddingstation was er al veel eerder, maar diverse pogingen tot oprichting liepen op niets uit. Wel bestond er in Enkhuizen al veel langer de Vereniging tot aanmoediging der redding van schipbreukelingen. Deze vereniging had als doel om redders financieel tegemoet te komen in hun onkosten, en geredden te voorzien van schone kleren en onderdak. De vereniging had zelf geen reddingsmiddelen. Het was deze vereniging die in het oorlogsjaar 1944 bij het bestuur van de landelijke reddingsmaatschappij het verzoek indiende om een reddingboot aan Enkhuizen beschikbaar te stellen. Een logische vraag: de reddingmaatschappij had in het relatief veilige Enkhuizen een aantal strandreddingboten opgeslagen, en de Vereniging zelf had geen reddingsmiddelen. Mede daardoor was er door de jaren heen een goede band tussen beide organisaties ontstaan.

De eerste eigen reddingboot

De Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij (voorloper van de huidige KNRM) stemde in met het verzoek van de Vereniging en stelde een reddingboot beschikbaar. Op 20 mei 1944 werden de plaatselijke commissie en de bemanning officieel geïnstalleerd, waarna motorstrandreddingboot President Steyn officieel in dienst gesteld werd. Twee dagen later moest de boot al in actie komen. In datzelfde jaar verrichtte de President Steyn zeven acties. Op last van de Duitse bezetter werd de boot omgedoopt in reddingboot Enkhuizen. In het voorjaar van 1948 kreeg station Enkhuizen de beschikking over haar eerste eigen reddingboot: de K.F. Sluys. Het was een geschenk van mejuffrouw M. A. Sluys, genoemd naar haar overleden vader, admiraal K.F. Sluys. Het nieuwe type reddingboot werd speciaal ontworpen voor reddingwerk op het IJsselmeer en de ondiepten van het Enkhuizerzand. De ligplaats werd de oude haven aan de Dijk.

Boothuis Compagnieshaven

Door de jaren heen werd het steeds drukker op het water en nam de watersport een grote vlucht. Ook het aantal inzetten door het reddingstation groeide snel. Er kwamen nieuwe, snellere reddingboten, wat meer opleiding en onderhoud voor en door de bemanning vergde. Hierdoor groeide ook de behoefte aan een eigen goed uitgerust onderkomen. Het duurde tot 2009 voor het station over een geheel eigen boothuis kon beschikken. Dit werd mogelijk op het terrein van de Compagnieshaven, direct gelegen aan het druk bevaren Krabbersgat. Het huidige gebouw is van alle gemakken voorzien: een verblijf voor de bemanning met vergaderruimte en communicatiehoek, een natte ruimte voor het drogen van de pakken en een kleedruimte voor de bemanning, een inpandige haven met droogdok voor de kleine reddingboot en een werkplaats met magazijn en opslagruimte. Door sponsoring van diverse bedrijven kon de bouw van dit boothuis worden gerealiseerd. Het boothuis wordt officieel in gebruik gesteld door de Directeur Kustwacht, Kapitein-ter-Zee C.J.H. TrimpeBurger.

Weer of geen weer…

Vandaag de dag heeft Enkhuizen een goed uitgerust reddingstation met twee snelle reddingboten. Het wordt draaiende gehouden door tweeëndertig vrijwilligers. Negentien van hen vormen de varende bemanning onder leiding van schipper Johan Greiner. Zij staan 24/7 klaar is om onder alle weersomstandigheden te worden ingezet op het IJsselmeer en het Markermeer. Weer of geen weer, KNRM Enkhuizen zet zich in voor mens en dier, voor de watersporters en ook voor de beroepsvaart. Die inzet wordt jaarlijks ruim honderd keer gevraagd door de Kustwacht of de veiligheidsregio. Daarmee behoort het Enkhuizer reddingstation van de KNRM tot de top vijf van drukste stations van Nederland!

Bij de meeste inzetten komen en gaan de vrijwilligers van KNRM Enkhuizen zonder dat er al teveel over na te praten is. Maar er zijn ook inzetten die de vrijwilligers nog wel even op het netvlies houden. Zo kwamen de vrijwilligers bij een zinkend motorjacht. De boeg stak nog boven water, de schipper zat daar bovenop. Op het moment dat hij aan boord van de reddingsboot getrokken werd, zonk het motorjacht. Dat was dus net op het nippertje! Ook was er de persoon die slechts twee weken na een geslaagde reanimatie in de Compagnieshaven alweer aan de koffie zat in het botenhuis van KNRM Enkhuizen. En inzetten waar kinderen bij betrokken zijn, raken sowieso altijd. Soms blijft zo’n inzet je wel even bezighouden!

Giften en donaties

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij word geheel gefinancierd door middel van giften en donaties en ontvangt geen structurele overheidssubsidies. Wilt u het reddingstation ook ondersteunen door middel van en gift of donatie? Wilt u het met uw bedrijf ondersteunen? Of wilt u zich als vrijwilliger inzetten? Laat het weten via station@enkhuizen.knrm.nl!