1999 - 2019 De Enkhuizer Sjappetouwtjes vieren 20-jarig bestaan met Nieuwe CD en Jubileumconcert

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat in Enkhuizen het kleurrijke shanty- en seasongkoor De Enkhuizer Sjappetouwtjes werd opgericht. Dat gebeurde door Harrie Stavenuiter. Sjappetouwtjes waren de matrozen die in de 17e eeuw de VOC-schepen, die onder andere vanuit Enkhuizen naar Oost-Indië voeren, bemanden. Volgens de geschiedenisboeken was het ruw, ongemanierd, onverschillig en slecht gekleed volk. De leden van De Enkhuizer Sjappetouwtjes beschouwen zich als de zingende nazaten van onder meer die VOC-matrozen, vandaar hun naam. Hun repertoire bestaat uit zo’n 70 Engelse en Nederlandse liedjes, die direct of indirect te maken hebben met de zee, de zeilvaart en de visserij. Dat zijn niet alleen de bekende shanties en seasongs, maar ook liedjes over de VOC en de Zuiderzeevisserij.  

Historie en ontwikkeling 

Aanvankelijk bestond De Enkhuizer Sjappetouwtjes uit ongeveer 6 personen. Dankzij de inzet van Harry Stavenuiter steeg dat aantal begin 2000 naar 16, te weten 12 zangers en 4 muzikanten. Tot aan mei 2000 repeteerden de sjappetouwtjes boven het atelier van koorlid en kalligraaf Harrie Stavenuiter, aan de Doelenstraat in Enkhuizen. Hun eerste officíële - openbare - optreden was op zondagmiddag 2 april 2000 in het niet meer bestaande café-hotel Het Centrum te Enkhuizen. Daarvóór hadden ze al een aantal malen gezongen op besloten ‘feestjes’, zoals in verzorgingshuis Overvest. Onder meer de grootte van het ledenaantal maakte het noodzakelijk uit te zien naar een andere en grotere repetitieruimte. Deze ruimte werd in mei 2000 gevonden in het monumentale NS-station van Enkhuizen. In de voormalige dameswachtkamer van dit station, die tegenwoordig in gebruik is bij NS-personeelsvereniging SSE, repeteren de sjappetouwtjes wekelijks op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Momenteel bestaat De Enkhuizer Sjappetouwtjes uit zo’n 21 zangers en muzikanten met instrumenten als accordeon, trekzak, mondharmonica, cajun, trommels, gitaar, banjo en ukelele. Echter, het koor zingt en speelt nog steeds zonder dirigent, zoals dat ook aan boord van de schepen gebeurde. Wel heeft ze in haar midden een praatjesmaker, die op een leuke en interessante manier het publiek informeert over enerzijds de te zingen liedjes en anderzijds het zeilvaart- en visserijverleden van Enkhuizen. Enkele leden maken al vanaf de oprichting of vlak daarna deel uit van het koor, te weten: nestor en erelid Gerard Woldhuis, Jan van Doornik, Jos de Boer, Frank Broers, Wil Pietersz en Diny Kootstra. Frank, Diny en Wil gingen tussentijds wel weg, maar kwamen gelukkig weer terug. Met hun liedjes en praatjes laten de sjappetouwtjes de zeilvaart- en visserijhistorie van vooral havenstad Enkhuizen herleven! Ze krijgen hiervoor vaak complimenten van publiek, collega-koren en dirigenten, zoals onlangs nog bij optredens op festivals in Woudsend, Woerden en Hattem.

Optredens en prijzen

Tegenwoordig verzorgt De Enkhuizer Sjappetouwtjes tussen de 25 en 30 optredens per jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen, op visserij- en vlootdagen, tijdens shanty- en andere zangfestivals, op maritieme en folkloristische evenementen, aan boord van zeilvaart- en cruiseschepen en in het Zuiderzeemuseum. Ze doet dat in het gehele land. Dit jaren waren en zijn de sjappetouwtjes bijvoorbeeld te zien en te horen in Amsterdam, Hoogkarspel, Harlingen, Woudsend, Edam, Woerden, Monnickendam, Hattem, Hoorn, Zandvoort, Elburg en Zaandam (Zaanse Schans). Ook zijn ze al weer uitgenodigd om volgend jaar te komen zingen in Dordrecht op Europa’s grootste stoomevenement Dordt in stoom. Mede dankzij hun originele repertoire en hun boeiende performance bemachtigden ze de afgelopen jaren tal van prijzen. Zo veroverden ze op de Botterdagen in Elburg de felbegeerde Gouden Boei en wonnen ze op het Shantyfestival in Wijk bij Duurstede tweemaal de 1e prijs, éénmaal de 2de prijs en éénmaal de Publieksprijs..

Nieuwe CD

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan brengt De Enkhuizer Sjappetouwtjes deze maand een nieuwe – 2de – CD uit met als titel Wij zijn de sjappetouwtjes, slampampers, dwazen en tuig. Deze titel verwijst naar twee opgenomen liedjes over het zeemansleven en de aard van de sjappetouwtjes, de Enkhuizer VOC-matrozen naar wie het koor is vernoemd. In tegenstelling tot de eerste CD Hé mooie stad, bevat de tweede CD naast Nederlandse liedjes ook Engelse songs. Het is een goede afspiegeling van het repertoire dat de sjappetouwtjes zingen bij optredens. De muzikale begeleiding op de nieuwe CD, die totaal 21 nummers telt, is in handen van Diny Kootstra (accordeon), Auk Kootstra (cajon en trommels), Dick Rood (gitaar), Jan Mol (gitaar, banjo, ukelele) en Ton van Oudheusden (trekzak en mondharmonica). De opnames vonden in april plaats in de Reel Sound Studio te Nibbixwoud, onder leiding van eigenaar/technicus Harry op den Kelder. Het persen en verpakken van de CD gebeurde door het Enkhuizer bedrijf De CD Perserij (Indieplant). De foto’s op de CD-verpakking zijn van: Irma Kok-Van Dijk en Els Leenhoven. De CD Wij zijn de sjappetouwtjes, slampampers, dwazen en tuig kost 10 euro en kan in Enkhuizen worden afgehaald bij Auk en Diny Kootstra, Molenweg 57 (tel. 0228-325555).

Nieuwe zangers nodig

De Enkhuizer Sjappetouwtjes wil haar aantal koorleden graag uitbreiden naar zo’n 25. Er is daarom behoefte aan nieuwe zangers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden en/of inlichtingen verkrijgen over het zingen in dit leuke en unieke koor bij Ton van Oudheusden, Breedstraat 6b in Enkhuizen (tel. 0228-314943; e-mail: ama.van.oudheusden@quicknet.nl). Ook kan men dinsdag langkomen op de repetitieavond, die dan om 20.00 uur begint in de oefenruimte in NS-station Enkhuizen (ingang naast terras Stationscafé).