Piet Rodenburg verzetsheld en sigarenman

Op 12 maart 1962 besloot de Enkhuizer gemeent eraad een straat naar Piet Rodenburg te vernoemen in de Verzetsliedenbuurt. Het is een blijvende herinnering aan een man die v eel heeft betekend voor Enkhuizen. Als verzetsheld, maar ook als bestuurder en ondernemer.

Zo voorzag Rodenburg met gevaar voor eigen leven politieke gevangen en onderduikers van voedselpakketten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo werd Rodenburg door de Duitsers, die wel een vermoeden hadden van zijn activiteiten, nauwlettend in de gaten gehouden. Op 13 augustus in 1943 werd hij opgepakt en drie dagen v astgehouden in Hoorn. Omdat er geen bewijs werd gevonden, werd Rodenburg weer vrijgelaten.

Verder was Rodenburg de oprichter van sigarenfabriek West-Frisia in 1922 en werd hij in 1925 raadslid. In 1939 werd hij wethouder in de stad. In 1912 had hij een afdeling v an de SDAP opgericht in Enkhuizen en hij is meer dan t wintig jaar gewestelijk bestuurder van de SDAP/ PVDA geweest. Na de oorlog zat hij een periode in de Pr ovinciale Staten en Rodenburg werd op 5 september 1888 geboren in Alkmaar en overleed op 30 juli 1957 in Enkhuizen. Zijn cr ematie werd drukbezocht door onder andere ministers, Kamerleden, Statenleden en enkele burgemeesters. Vijf jaar na zijn dood werd de herinnering aan deze markante inwoner van Enkhuizen levend gehouden door een straat naar hem te vernoemen.

Bron: www.westfriesgenootschap.nl